Midlertidige åpningstider:

Mandag-Fredag kl. 11-15
Lørdag kl. 11-14
Spar: Hverdager kl. 09-19, Lørdag kl. 09-16
Apotek 1: Hverdager kl. 08:30-18, Lørdag kl. 10-16